EĞİTİMLERİMİZ

Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın daha küçük yaşlardan itibaren ilgi alanlarını tespit edip bu alanlara yönelik çalışmalar yaparak çocuklarımızın kişiliğinin oluşmasında önemli bir rol oynar. 3-6 yaş arası çocuklarımızın bu süre zarfında kendileri daha iyi tanırlar ve ilgi alanlarını belirlemeye başlarlar. Uzman kadromuz sayesinde de ilgi alanlarını geliştirip geleceğe sağlam adımlar atarlar. Kurumumuzun kendilerini tanıması ve ilgi alanlarını geliştirebilmesi için sunduğu eğitimler şunlardır:

Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi, anaokulu döneminde çocukların ahlaki değerleri öğrenmelerini, empati ve saygı gibi becerileri kazanmalarını destekler. Bu program, çocukların karakter gelişimine önemli katkılar sağlayarak onları toplumsal değerlere duyarlı bireyler olarak yetiştirir.

Her Gün İngilizce

Her Gün İngilizce programıyla anaokulu öğrencileri, günlük etkinlikler içinde İngilizce dilini kullanarak doğal bir şekilde öğrenirler. 4 yaş öğrencilerine oyun yolu ile öğrenerek İngilizce`nin temel bilgilerini edinmelerini hedeflemektedir. 5-6 yaş öğrencilerine ise okul öncesi eğitim programı uygulanır. 

Zeka Oyunları

Zeka oyunları bireylerin doğuştan getirdikleri sabit bir zekadan daha fazlasını elde etmelerine yardımcı olur. Araştırmalar, zekanın sabit olmadığını, öğrenme ve deneyimlerle şekillenen dinamik bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Zeka oyunları bunun için etkili bir araçtır.

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama eğitimi, anaokulu öğrencilerine temel kodlama ve mühendislik kavramlarını öğreterek yaratıcı düşünce ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Bu program, çocukları teknolojiye erken yaşta aşina kılarak geleceğin dijital dünyasına hazırlar.

Mental Aritmetik

Mental Aritmetik programı, anaokulu öğrencilerinin matematiksel yeteneklerini geliştirirken zihinsel hızlarını artırır. Bu eğitim sayesinde çocuklar, matematiksel düşünceyi erken yaşlarda benimseyerek problem çözme becerilerini güçlendirirler.

Satranç

Satranç eğitimi, anaokulu öğrencilerine stratejik düşünme, problem çözme ve konsantrasyon becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Bu program sayesinde çocuklar, oyun oynarken zihinsel yeteneklerini eğlenceli bir şekilde artırırlar. Masallar, boyama ve oyunlar yardımıyla daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmeye çalışıyoruz.

Sanat Etkinlikleri

Uzman kişilerle birlikte çocuklarımıza sunduğumuz sanat etkinlikleri, onları hem bireysel yeteneklerini keşfetmelerine teşvik etmek hem de el becerilerinin gelişmesinde yardımcı olmaktır. Müzik ve Drama etkinlikleri, canlandırma ve kendilerini ifade edebilme becerisi ile içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı hedeflerken Ebru Sanatı ve Seramik Boyama ise çocuklarımıza el becerisi kazandırmak ve titizlikle çalışma becerisi aşılıyor.

Ritim Ve Perküsyon

Yürümek, koşmak, oyun oynamak, dans etmek, sayı saymak, konuşmak ve sayamayacağımız kadar çok sayıda önemli şey ritmimiz olmadan gerçekleştiremeyeceğimiz faaliyetlerdir. Yürüme, koşma gibi basit koordinasyon faaliyetlerini ve pek çok diğer faaliyetlerini etkileyen ritim,okul öncesi eğitimde verilmesi gereken eğitimlerden birisidir.